Vi bidrar til kultur og idrett i Nord-Norge.

BONORD støtter en lag og foreninger i våre markedsområder - Hammerfest, Tromsø og Harstad. Sakene vi ofte velger å støtte er relaterte enten direkte eller indirekte til vår virksomhet, det gode bomiljøet, eller har et boligsosialt perspektiv.
Vi har for tiden sponsorater i følgende lag og foreninger:

BONORDs julegave

Fra 2017 av deler BONORD ut en julegave fra boligbyggelaget og våre forvaltede boligselskaper i byene vi har kontorer. I statuttene for gaven er det definert at gaven skal gå til et verdig formål. Gjennom året kan styrene i våre forvaltningsområder nominere saker og mulige mottagere av gaven, samt at BONORD i tillegg kan spile inn kandidater. En jury bestående av medlemmer fra styrene og BONORDs administrasjon foretar den endelige utvelgelsen av årets julegave.

Følgende har mottatt BONORDs julegave

2017

  • Hammerfest - Natteravnene kr.25 000,-
  • Harstad - Harstad Tigers kr.25 000,-
  • Tromsø - Gatemagasinet Virkelig kr.50 000,-

2018

  • Hammerfest - Hammerfest og Omegn Turlag kr.25 000,-
  • Harstad - Stedet Harstad (Frelsesarmeens rusomsorg) kr.25 000,-
  • Tromsø - Røde Kors besøkstjeneste Tromsø kr.50 000,-

Representerer du et styre og har innspill til en verdig og god sak dere mener fortjener årets julegave kan dette spilles inn til boligselskapets forvaltningskonsulent eller kommunikasjonssjef Kim Kr Nordli.

 

  • Kontakt oss

    Forespørsel om støtte og sponsorengasjement kan tas direkte med kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli på e-post kn@bonord.no eller telefon +47 938 31 526.