Styret i BONORD - Boligbyggelaget Nord

Styret er valgt av generalforsamlingen i BONORD og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.


 • Pål Wilhelmsen, styreleder
 • Berit I. D. Antonsen, nestleder og styremedlem
 • Anne Cathrine Arnesen, styremedlem
 • Svenn Arne Nielsen, styremedlem
 • Nils-Roger Simensen, styremedlem
 • Kjersti Holum Karlstrøm, styremedlem
 • Tom Inge Mathisen, styremedlem og representant for de ansatte
 • Tine Strømsnes, styremedlem og representant for de ansatte

   

 • Kai Arne Jenssen, 1.vara
 • Line Backer-Grøndahl, 2.vara
 • Hilde Linaker, 3.varaVara                     
 • Geir Svendsen, varamedlem og representant for de ansatte
 • Heidi Mortensen, varamedlem og representant for de ansatte

Pål Wilhelmsen

Pål Wilhelsen

Styreleder

Berit I. D. Antonsen

Berit Antonsen

Nestleder og styremedlem

Anne Cathrine Arnesen

Anne Cathrine Arnesen

Styremedlem

Svenn A. Nielsen

Svenn A Nielsen

Styremedlem

Nils-Roger Simensen

Nils-Roger Simensen

Styremedlem

Kjersti Holum Karlstrøm

Kjersti Holum Karlstrøm

Styremedlem

Tom Inge Mathisen

Tom Inge Mathisen

Styremedlem og representant ansatte

Tine Strømsnes

Tine Strømsnes

Styremedlem og representant ansatte