Gå til hovedinnhold

Bevar HMS og lekeplasskontroll

Styret er ansvarlig for at HMS krav følges og at lekeplass holder god standard

Sikkerheten kan vi hjelpe deg med

BevarHMS er en enkel og varig løsning på et lovpålagt arbeid der styret står ansvarlig. Med avtalen BevarHMS får du råd og veiledning fra våre HMS-rådgivere. Det viktige HMS-arbeidet du legger ned i din periode som tillitsvalgt vil bestå, og vil enkelt arkiveres for videre arbeid av de som kommer etter.

Nettportalen BevarHMS er en skreddersydd løsning for styret. Arbeidet tilpasses boligselskapets behov i samarbeid med våre rådgivere. HMS-arbeidet blir systematisk og godt dokumentert i BevarHMS-portalen.

Om verktøyet

BevarHMS er et nettbasert styrings verktøy som er skreddersydd for arbeidet med internkontroll i boligselskap. Internkontroll innebærer vern om liv, helse, miljø og materielle verdier, samt å skape et godt og trygt bomiljø for de som bor der. BevarHMS gir kontroll på arbeidet gjennom dokumenterte aktiviteter og oppfølging i boligselskapet, og gjennom en enkel oversikt over det systematiske HMSarbeidet i boligselskapet. BevarHMS lagrer all historikk, som sikrer erfaringsoverføring ved bytte av styremedlemmer. Bonord setter opp systemet og tilpasser det til hver enkelt kunde, samt gir opplæring og støtte i bruk av systemet.

BevarHMS inneholder en rekke funksjoner som:

  • Oppfølging av aktiviteter og tiltak
  • HMS håndbok
  • Arkivfunksjon
  • Oversikt over kontakter og brukere
  • Verktøy for kartlegging og risikovurdering mm
  • Bonord er din støttespiller i boligselskapets HMS-arbeid, og vi er her for å bidra til å gjøre din styrehverdag enklere.

Årlig skjer mange ulykker på lekeplasser.

Styret har ansvar for at boligselskapets lekeplass er i tilfredsstillende stand, at den er kontrollert  etter gjeldende regelverk. Dette gjelder alle lekeplasser, uansett størrelse og bruk.

Styret kan stilles ansvarlig ved ulykker dersom forskriftene ikke er overholdt. Boligselskapet bør  få lekeplassen godkjent av en autorisert lekeplasskontrollør i tillegg til jevnlig egenkontroll.

Ved en årlig lekeplasskontroll vurderes både utstyr, fundament og underlag, og om dette er  i samsvar med gjeldende forskrifter.

For mer informasjon eller ønske om en produktdemonstrasjon, så kan produktansvarlig Kjell Magnar Lekang kontaktes på e-post kml@bonord.no eller telefon +47 992 68 226.

Flere artikler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.