Gå til hovedinnhold

Gode hjelpemidler for deg i styret.

Styreportalen er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Vi har mange gode løsninger som gjør styrearbeidet enkelt og oversiktlig for deg.

Bevar HMS

Alle boligselskap er lovpålagt å ha et HMS-system. BevarHMS er et nettbasert styringsverktøy som er skreddersydd for arbeidet med internkontroll i boligselskap.

Internkontroll innebærer vern om liv, helse, miljø og materielle verdier, samt å skape et godt og trygt bomiljø for de som bor der. BevarHMS gir kontroll på arbeidet gjennom dokumenterte aktiviteter og oppfølging i boligselskapet, og gjennom en enkel oversikt over det systematiske HMSarbeidet i boligselskapet. BevarHMS lagrer all historikk, som sikrer erfaringsoverføring ved bytte av styremedlemmer.

BONORD setter opp systemet og tilpasser det til hver enkelt kunde, samt gir opplæring og støtte i bruk av systemet.

BevarHMS inneholder en rekke funksjoner som:

 • Oppfølging av aktiviteter og tiltak
 • HMS håndbok
 • Arkivfunksjon
 • Oversikt over kontakter og brukere
 • Verktøy for kartlegging og risikovurdering mm.Bonord er din støttespiller i boligselskapets HMS-arbeid, og vi er her for å bidra til å gjøre din styrehverdag enklere.

Ta kontakt med oss i dag og avtal en uforpliktende presentasjon av systemet  Bevar HMS.

Se introduksjonsfilm om BevarHMS på vår Youtube-side

Plussplan vedlikeholdsplanlegging

Plussplan er et styring- og planleggingsverktøy for vedlikehold spesielt tilpasset boligselskap. Produktet er skreddersydd for å ivareta boligselskapenes bygningsmasse, og oppfylle styrets lovpålagte vedlikeholdsansvar. Verktøyet er nettbasert med tilgang til statusrapporter, og vedlikeholdsplaner, med tilhørende kostnads- og likviditetsbudsjett.

Husbanken gir normalt 50 % støtte til etableringskostnaden av Plussplan.

Fordeler med Plussplan:

 • Full oversikt over behovet for avsetning til fond for vedlikehold og oppgradering
 • Låneopptak kan planlegges i god tid.
 • Enklere budsjettering og kontroll på felleskostnader.
 • Forutsigbarhet og kontroll på vedlikeholdsarbeidet.
 • Historikken knyttet til vedlikehold sikres.
 • Gjennomgang av bygningsmassen med fast faglig kontaktperson.

Plussplan og den bistanden som ligger i avtalen fra Bonords tekniske avdeling, sikrer at boligselskapet får en enklere planlegging av vedlikehold, og forutsigbarhet knyttet til egen økonomi.

Kartlegging av bygningsmassen og vedlikehold er et ansvar som hviler på styret i boligselskapet. Bonord erfarer at finansinstitusjoner har et stort fokus på denne plikten i forbindelse med refinansiering og låneopptak. Som en del av Plussplanavtalen utformer Bonord søknad til Husbanken, følger denne opp og  utarbeider selve vedlikeholdsplanen.

Kontakt oss gjerne for nærmere presentasjon og et uforpliktende tilbud.

Send oss en e-post

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernerklæring. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.